O firmie

Misja

Naszą misją jest poszerzanie wiedzy na tematy zastosowania najnowszej teleinformatyki  w różnych obszarach gospodarki, poprzez prezentacje, panele dyskusyjne, studia przypadków.

Profil

  • Organizujemy konferencje w branży teleinformatycznej od kilkunastu lat o charakterze prosprzedażowym.
  • W portfolio mamy  już ponad 100 zrealizowanych projektów to doświadczenie gwarantuje sukces wydarzeń branżowych.
  • Zapewniamy obsługę na najwyższym światowym poziomie gromadząc na konferencjach kilkuset uczestników.
  • Umożliwiamy współpracę z doświadczonymi prelegentami, którzy reprezentują  fachową wiedzę i umiejętności w branży.
  • Stwarzamy platformę nawiązania kontaktów biznesowych, która jest  doskonałym źródłem rozwoju poprzez budowanie wspólnych rozwiązań do efektywniejszego wykorzystania nowych produktów Kontrahentów.
  • Najważniejsze jest dla nas zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów.

Miejsce

Konferencje organizujemy min. w Warszawie w stylowym pałacu  BusinessMan Institute. bi.waw.pl