Rejestracja

Temat konferencji:

Data konferencji:

Tak - zgłaszam bezpłatny udział w konferencji uczestników.

Dane uczestników

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Imię i nazwisko

Stanowisko

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dane firmy

Nazwa firmy*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miasto*

Numer telefonu*

Adres email*

*wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na formularzu przez KSI w celach związanych z realizacją zgłaszanej usługi, oraz podejmowaniem działań marketingowych i promocyjnych w formach prawem dozwolonych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144).