Informacje

WPROWADZENIE

W coraz większym stopniu biznes jest uzależniony od danych i aplikacji. Zestaw kluczowych elementów organizacji stanowią centrum danych i infrastruktura IT. Zadaniem centrów danych jest przechowywanie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Wirtualizacja, architektura chmury (ang. Cloud Computing), rozwój oprogramowania jako usługi, wideokonferencje, dostarczanie treści wideo, dostęp do firmowych aplikacji przez urządzenia mobilne to tylko niektóre z nowych rozwiązań i technologii. Aplikacje internetowe w znacznym stopniu uzależnione są od sieci. Niezależnie od wielkości firmy wyzwania w zakresie wydajności sieci, jej przepustowości i odporności na awarie są podobne. Od infrastruktury sieciowej biznes wymaga: wydajności, niezawodności, elastyczności, prostoty, skalowalności i optymalizacji połączonej z niskimi kosztami budowy i utrzymania. Na menadżerów IT jest wywierana stała presja mająca na celu podniesienie wydajności i efektywności, zapewnienie wyższego poziomu usług przy niższych kosztach. Celem dodania sieci do zintegrowanego zarządzania usługami (ang. Integrated Services Management) jest zwiększenie odpowiedzialności IT za dostarczanie wartości dla organizacji.

CELE:

 1. Prezentacja roli i tendencji w rozwoju infrastruktury sieciowej jako element krytyczny IT;
 2. Analiza wpływu wirtualizacji na infrastrukturę IT;
 3. Dyskusja jakie są kluczowe zasady przeprojektowania infrastruktury IT;
 4. Prezentacja: Jak zbudować inteligentną wirtualną infrastrukturę?
 5. Analiza: Infrastruktura odpowiadająca nowszej  generacji centrum danych;
 6. Dyskusja: Jak przekonać zarząd do inwestowania w  infrastrukturę informatyczną?

 

 

ADRESACI

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy marketingu i sprzedaży, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy zakupów, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy IT z średnich i dużych szybko rozwijających się firm;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Kierownicy projektów IT, administratorzy aplikacji i sieci.

TERMIN

8 listopada 2017 r.

 

MIEJSCE

Centrum Konferencyjne Businessman Institute. Trakt Lubelski 40a, Warszawa, www.bi.waw.pl

 

 

PLANOWANA TEMATYKA

 1. Przyszłość sieci. Jak zmieniające się potrzeby biznesu wpływają na wymagania wobec sieci. Często aktualna infrastruktura sieciowa jest zbyt statyczna  i przestarzała aby nadążać i wspierać nowe usługi. Jakimi zasadami należy się kierować przy projektowaniu infrastruktury sieciowej: ciągłością działania 24/7/365 i  łączeniem  się z każdym  miejscem  korzystając z każdego  typu urządzeń, w tym mobilnych.
 2. Wpływ architektury Cloud Computing na infrastrukturę IT. Infrastruktura fizyczna może być kluczowa dla sukcesu przetwarzania w chmurze. Zrozumienie możliwości infrastrukturalnych jest pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia Cloud Computing. Jak przygotować sieć do usług wirtualizacji, chmury i urządzeń mobilnych. Wpływ VOIP na dostarczanie treści i zintegrowanej komunikacji dla infrastruktury sieciowej. Jak wyliczyć efekt wynikający z optymalizacji WAN i sfinansować tego typu inwestycje.
 3. Działania mające na celu zabezpieczenie sieci oraz zabezpieczenie infrastruktury sieciowej. Budowa infrastruktury odporniej na klęski żywiołowe, istota planu kontynuacji, ciągłości działania. W jakim stopniu są bezpieczne infrastruktura i dane? Istotne jest opracowanie i testowanie planu kontynuacji biznesu. Wyzwaniem jest posiadanie efektywnego, niezawodnego i nie rujnującego budżetu organizacji planu kontynuacji działania. Jakie są koszty inwestycji oraz niezbędne zasoby zabezpieczające wrażliwe dane? Kiedy  opłaca się  inwestować i utrzymywać taką infrastrukturę? Jaki poziom bezpieczeństwa, przestoju i ciągłości działania jest odpowiedni dla mojej organizacji?
 4. Jak planować implementację sieci WLAN – od wyboru architektury do selekcji dostawcy rozwiązania.
 5. Zarządzanie warstwą fizyczną centrum danych. Od efektywnego zarządzania centrum danych w kierunku zarządzania infrastrukturą IT. Monitorowanie i zarządzanie usługami w środowiskach rozproszonych. Jak sobie poradzić z rosnącą złożonością  infrastruktury IT i ograniczoną przepustowością  sieci?
 6. Oracle VM – solidna i elastyczna infrastruktura (platforma) dla implementacji architektury Cloud Computing, które włączają  oprogramowanie, serwery i pamięć  masową.
 7. Zunifikowana infrastruktura dla Cloud Computing wg Cisco – Cisco Unified Data Center
 8. Infrastruktura jako usługa – nowe rozwiązania oferowane przez firmę HP – CloudSystem Matrix
 9. Znaczące obniżenie kosztów IT, zwiększona produktywność użytkowników poprzez modernizację infrastruktury centrum danych. Zwiększenie efektywności centrum danych dzięki optymalizacji oświetlenia i zastosowanie inteligentnej infrastruktury.
 10. Sieć staje się elementem zintegrowanego zarządzania usługami (Integrated Service Management). Konwergentna infrastruktura – jakie korzyści, dlaczego wdrażać, jak zaimplementować? Oprogramowanie do zarządzania wirtualną infrastrukturą

 

ORGANIZATOR

KSI

 

BLIŻSZE INFORMACJE

Anna Uszyńska

mobile 502 707 727

e-mail: a.uszynska@konferencjeksi.pl