Agenda

PROGRAM KONFERENCJI:

8.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

8.50

Otwarcie i prowadzenie konferencji

Monika Pietruszyńska, Astrafox

9.00

AMODIT – system, który sam projektuje procesy obiegu dokumentów

Monika Pietruszyńska, Astrafox

9.30

Wystąpienie merytoryczne UrsaGO

Urszula Rowińska, prezes UrsaGO

10.00

Platforma Aurea BPM – od prostych workflow do zaawansowanych, modułowych rozwiązań biznesowych.

Opis:

Wszystkie moduły Platformy Aurea BPM (np.: modeler procesów w standardzie BPMN 2.0, dostępny przez przeglądarkę, graficzny edytor formularzy i pulpitów użytkowników, silnik procesów, e-repozytorium, moduł analityczny) wzajemnie ze sobą współpracują, tworząc spójną i kompleksową platformę do budowy zaawansowanych rozwiązań biznesowych jak również i prostszych workflow.

Pavel Arno, Dyrektor sprzedaży, Tecna

10.30

ELO ECM Suite 10
Dokumenty papierowe, elektroniczne, e-maile, obiegi zadań, itd.   –     Jak to ogarnąć?
Jak prowadzić teczki osobowe w ELO ?

Elke Schoenemann, Sales Manager Poland, ELO Digital Office

11.00

Przerwa na kawę

11.30

Elektroniczny obieg faktur jako studium przypadku wdrożenia platformy DYSANT BPM w chmurze IBM Cloud

Cele biznesowe stawiane przed projektem przez sposorów projektu.

Korzyści związane z elektronicznym obiegiem dokumentów kosztowych (opracowane na bazie rachunku kosztów ABC).

Korzyści związane z automatyzacją czynności i integracją (AD, poczta elektroniczna, OCR/ICR, ERP, home-banking).

Studium przypadku i funkcjonalności rozwiązania na bazie rzeczywistych wdrożeń;

Zalety chmury we wdrożeniach wymagających wielu zmian i modyfikacji

Wojciech Kroczak, Chief Customer Officer, DYSANT

12.00

AVISION – nowy standard w digitalizacji dokumentów

Emilia Piskorz, Paweł Kokot, Mikrofilm -Service

12.20

Przerwa na kawę

12.30

Rola dokumentów w otoczeniu prawnym przedsiębiorstwa (RODO)

  • Szczególna rola danych osobowych z uwzględnieniem RODO w obiegu dokumentów
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Informacje chronione na podstawie innych przepisów
  • Rola informacji w risk management

Artur Piechocki, Radca Prawny, Kancelaria APLaw

13.10

Podsumowanie, zakończenie konferencji