Agenda

8.30   Rejestracja uczestników, powitalna kawa  
9.00 Otwarcie i prowadzenie konferencji Artur Markiewicz, konsultant,  Esecure  
9.10 Całościowe spojrzenie na elementy środowiska bezpieczeństwa z uwzględnieniem procesów
biznesowych i ryzyk Artur Markiewicz, konsultant,  Esecure  
9.40 „Black Cargo – kompleksowe podejście do anonimizacji danych osobowych” Robert Szymański,
Starszy Developer Oracle, BizTech Konsulting SA  
10.10 Bitdefender – zastosowanie w biznesie Marek Markowski Prezes zarządu / właściciel firmy,
Marken systemy antywirusowe
10.40 Statlook® – jak skutecznie zabezpieczyć kluczowe dane w organizacji Filip Sadzik – administrator IT(A plus C Systems Statlook)  
11.10 Przerwa na kawę  
11.30 Wystąpienie Partnera Merytorycznego konferencji  
12.00 Główne ryzyka związane z płatnościami elektronicznymi w 2019 r. Andrzej Kozłowski,
Redaktor Naczelny, Cyberdefence24  
12.30 Przerwa na kawę  
12.40 Zarządzanie ryzykiem informatycznym w świetle wymagań prawnych, w tym związanych z RODO
i Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa Adam Gałach, CISSP, CRISC, Prezes Zarządu  
13.10 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Artur Piechocki Radca Prawny, Kancelaria APLaw  
  13.40 Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji