Informacje

WPROWADZENIE

 

Wzrastająca konkurencja, presja na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów
to wyzwanie w dostarczaniu usług i zachowaniu poziomu obsługi klienta.
Budowa firmy ukierunkowanej na potrzeby klienta wykracza poza prostą implementację technologii. Bez odpowiedniego zaangażowania w ten proces ludzi związanych z systemami ERP, obsługę klienta, serwis, marketing, sprzedaż, bez naczelnego kierownictwa, odpowiedniego połączenia technologii i procesów biznesowych firma nie będzie w stanie przy każdej transakcji tworzyć wartości dodanej.

Konferencja ma na celu ustalenie drogi do maksymalnego ROI poprzez odpowiednie strategie w CRM i sprzedaży.

Warunkiem efektywności systemów CRM jest ścisłe zintegrowanie z pozostałymi aplikacjami w firmie (ERP, Call Center), systemami pocztowymi i pracą grupową.
Ta konferencja nie jest tylko o CRM i technologii z nią związanej.
Położymy  nacisk na strategię i najlepsze praktyki, które są potrzebne w budowaniu procesów firmy skoncentrowanych na klienta – najcenniejszego zasobu firmy.
Przedstawimy narzędzia, przykłady, typowe problemy, które mają miejsce podczas budowy przedsiębiorstwa zorientowanego na klienta.

Czas spędzony na konferencji zaowocuje poszerzeniem wiedzy na temat oprogramowania CRM i jego integracji z pozostałymi aplikacjami firmy.

 

CELE

 • Prezentacja tendencji w kierunkach rozwoju CRM;
 • Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat technologii i aplikacji stosowanych w CRM;
 • Przedstawienie kryteriów jak wybrać dostawców CRM;
 • Prezentacja jak zbudować rzeszę lojalnych klientów przy obniżeniu kosztów ich obsługi;
 • Przegląd oprogramowania do CRM;
 • Omówienie problemów związanych z integracją CRM z systemów ERP, Call Center;
 • Omówienie zasad wykorzystania funduszy UE na inwestycje w nowe technologie oraz rolę banków w procesie ich pozyskiwania.

 

ADRESACI

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy marketingu i sprzedaży, IT;
 • Specjaliści ds. sprzedaży, promocji;
 • Opiekunowie kluczowych klientów;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze Internet marketing, e-biznes;
 • Analitycy biznesowi.

 

TERMIN

16 maja 2019 r.

 

MIEJSCE

Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a, Warszawa. www.bi.waw.pl

 

PLANOWANA TEMATYKA

 1. Podejście skoncentrowane na klienta – droga do sukcesu z inwestycji w CRM (A Customer Centric Approach).
 2. Tworzenie organizacji zorientowanej na klienta.
 3. Integracja procesów sprzedaży i marketingu nakierowanej na klienta.
 4. Jak zbudować na bazie CRM strategie zwiększające sprzedaż.
 5. Jak skutecznie zarządzać informacją o klientach jako najcenniejszego zasobu firmy.
 6. Strategie interaktywnego marketingu w Internecie (Internet Marketing Strategies).
 7. Jak tworzyć wartość przy stosowaniu innowacyjnych strategii skoncentrowanych na klienta.
 8. Optymalizacja procesów marketingowych. Jak optymalizować procesy związane z marketingiem.
 9. CRM workflow (obieg dokumentów i procesów) – podstawa do korzyści z wdrażania CRM -oszczędność czasu personelu sprzedaży i lepsza informacja o klientach zwiększenie efektywności sprzedaży.
 10. Jak zbudować zintegrowaną strategię wykorzystująca zalety online i offline marketingu.
 11. Strategie skutecznego email marketingu.
 12. Jak zoptymalizować wydatki na marketing. Jak zbudować most między sprzedażą
  a marketingiem.
 13. Główne wyzwania i podstawowe problemy przy wdrażaniu CRM. Jak zrealizować udane wdrożenie.
 14. Dopasowanie funkcjonalności aplikacji CRM do bieżących i przyszłych potrzeb firmy.
 15. Najlepsze praktyki w B2B i B2C marketing.
 16. Jak po wdrożeniu CRM zastosować precision marketing (CRM analityczny, segmentacja, personalizacja, bazowane na regułach interakcje, analiza zyskowności klienta).
 17. Najlepsze praktyki w wykorzystaniu BI w celu rozszerzenia wykorzystania CRM.
 18. CRM analityczny – efekty w firmie z jego zastosowaniem.
 19. Przykłady sukcesów firm zorientowanych na klienta.
 20. Podsumowująca dyskusja panelowa.

 

ORGANIZATOR

KSI

 

BLIŻSZE INFORMACJE

Anna Uszyńska
Dyrektor ds Konferencji
mobile 502 707 727,
e-mail: a.uszynska@konferencjeksi.pl