Elektroniczny Obieg Dokumentów - Webinar

Elektroniczny Obieg Dokumentów – Webinar

Agenda

9.05 Otwarcie konferencji, Tomasz Wiśniewski
9.10 Obieg dokumentów firmy w służbie sprzedaży, IT projektów i kadr w narzędziach chmurowych.
Jak zaoszczędzić czas pracy i zapanować nad chaosem w firmie każdej wielkości
Miron Matecki, Managing Partner ZPartner Zoho
9.50 Przyszłość jest cyfrowa  cyfryzacja nie tylko dla dużych podmiotów.
Cyfryzacja jest teraz cenowo dostępna dla każdej firmy.Rozwiązania cyfrowe uległy zmianie, są bardziej przyjazne dla użytkownika, elastyczne i łatwiejsze do wdrożenia.Zostanie przedstawione, jak praca grupowa może wyglądać, jeżeli firma np. pracuje w systemie hybrydowym,

Jak można się umówić z gośćmi w firmie w czasie pandemii i naturalnie po….

Elke Schoenemann, Sales Manager Poland, ELO Digital Office

10.30 Digital workplace w ekosystemie Microsoft 365
Michał Borowski, Nexpertis
10.50 Robot cyfrowy w służbie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Dr. Danuta Kajrunajtys, Wykładowca, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie,   Izba  Rzeczoznawców PTI
11.20 Elektrownie Wiatrowe ochrona przed inflacją i certyfikat EKO dla firm
Tomasz Wiśniewski, Pracownia Finansowa
12.00 Podsumowanie, zakończenie konferencji

Dane uczestnikówDane firmy

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Wprowadzenie

Elektroniczny Obieg Dokumentów poprzez usprawnienia przepływu informacji jest podstawą efektywnych decyzji biznesowych w organizacjach. W procesie operacyjnym organizacje przetwarzają duże ilości dokumentów. Rozwiązaniem dla zorientowanych na wyniki firm jest wdrożenie oprogramowania workflow, które łączy ludzi, procesy i dokumenty w celu poprawy efektywności, zmniejszenia kosztów. Wszystko to przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji, lepszą koordynację działalności organizacji, zwiększoną współpracę między instytucja a jej otoczeniem. Rozwój funkcjonalności oprogramowania do zarządzania dokumentami (ang. DMS – Document Management System) sprawia, że rozwiązania te oferują większe możliwości przy niższych cenach, są lepiej dostosowane do różnych typów organizacji i urządzeń – od komputerów przez tablety do smartfonów. Wraz z rozwojem stosowania e-dokumentów rosną wymagania w stosunku do dostępności serwisu. Firmy i urzędy wdrażając rozwiązania w zakresie EOD będą się starały zapewnić wysoką dostępność aplikacji. Rozwiązaniem jest tutaj wirtualizacja i środowisko Cloud Computing. Wdrożenie EOD oraz integracja z procesami biznesowymi, wpływa na zwiększenie efektywności pracy i zyski.

Cele
 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?
Adresaci
 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • Analitycy biznesowi;
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.
Termin

27 kwietnia 2021r.

Miejsce

Webinar

Planowana tematyka
 • Korzyści wynikające z wdrożenia aplikacji do automatyzacji obiegu dokumentów. Do kogo są adresowane rozwiązania w zakresie automatyzacji zarządzania i obiegu dokumentów? Kiedy należy wdrażać tego typu rozwiązania?
 • Przyszłe kierunki rozwoju archiwizacji dokumentów w administracji. Rola metadanych dla zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Standardy archiwizowania dokumentów (ISO 14641-1:2012, ISO 27001). Certyfikacja systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów. Kontrola zgodności zarchiwizowanych dokumentów ze standardem archiwizacji. Archiwizacja dokumentów i zarządzanie podpisu elektronicznego (francuskie rozwiązanie M@rine). Podpis elektroniczny jako gwarancja integralności zarchiwizowanego dokumentu. Rozwiązania open source do archiwizacji dokumentów wg standardu ISO 14721. Archiwizacja w chmurze. Zarządzanie dokumentami jako usługa (ang. Managed Document Services). Skalowalność rozwiązań do zarządzania obiegu dokumentów.
 • Regulacje prawne w zakresie e-dokumentów. Digitalizacja dokumentów papierowych a zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i
 • Omówienie zakresu standaryzacji i możliwości wynikających ze stworzenia mechanizmu Registred Mail.
 • Zadania systemu Elektronicznego Zarządzania dokumentacją w świetle Rozporządzenia z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokument Integralny i Autentyczny . Jak zintegrować aplikacje zarządzania dokumentami z systemami autoryzującymi.
 • Systemy zarządzania dokumentami jako podstawowe wsparcie informatyczne mobilnych pracowników agencji i urzędów. Bezpieczeństwo danych w przypadku korzystania z netbooków, tabletów, smartfonów? (VPN, szyfrowanie danych, zdalne zarządzanie mobilnymi urządzeniami).
 • Zarządzanie cyklem życia dokumentu – od jego utworzenia do archiwizacji i zniszczenia. Wybór dostawcy rozwiązań w zakresie zarządzania cyklem życia dokumentów. System zarządzania dokumentami jako część strategii w zakresie systemu zarządzania treścią (ang. CMS – Content Management System).
 • Tendencje w rozwoju rozwiązań do elektronicznego zarządzania, dystrybucji i przechowywania (archiwizacji i wyszukiwania) dokumentów, poczty elektronicznej, faksów. Jak zintegrować dokumenty papierowe w systemach e-dokument?
 • Systemy zarządzania dokumentami w służbie obywatela. Integracja systemów zarządzania dokumentami z rozwiązaniami portalowymi typu e-urząd, e-commerce, systemami ERP, CRM.
 • E-faktury, jako część e-dokumentów, systemu wymiany danych EDI (Electronic Data Interchange) oraz e-płatności. Korzyści z interoperacyjności. Cykl życia e-faktury – od wystawienia poprzez przesłanie / udostępnianie w portalu do archiwizacji, korekty, duplikatu. Jak zintegrować dokumenty papierowe w systemach e-dokument?
 • System Obiegu Dokumentów jako element Jednolitej Platformy Wymiany Informacji.