STORAGE PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

STORAGE
PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Agenda

Dane uczestnikówDane firmy

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

WPROWADZENIE

Wraz ze wzrostem ilości danych, złożonością infrastruktury informatycznej, coraz istotniejsza staje się dla firm kwestia właściwego zarządzania procesem przechowywania i archiwizacji danych. Z rozwojem internetu, elektroniczną wymianą danych firmy i urzędy wymieniają i otrzymują coraz więcej informacji w formie elektronicznej. Wirtualizacja, środowisko chmury (ang. Cloud Computing), wymagania w zakresie dostępności aplikacji i danych, koszty, powodują, że podejmowanie decyzji w zakresie wyboru rozwiązań pamięci masowych i archiwizacji dokumentów stają się jeszcze bardziej istotne i złożone. Odpowiednie wdrożenie przechowywanie i archiwizacja danych może przynieść korzyści biznesowe przy zachowaniu planowanych w budżecie kosztów.

CELE

 • Prezentacja kierunków ewolucji pamięci masowych, systemów archiwizacji danych;
 • Dyskusja dotycząca specyficznych wymagań wobec pamięci masowych w warunkach wirtualizacji;
 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak zoptymalizować przechowywanie i archiwizację danych?
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z pamięciami masowymi przy wdrożeniu wirtualizacji;
 • Dyskusja jak zachować jakość poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury (Cloud Computing);
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie zastosowania archiwizacji dokumentów.

ADRESACI

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Kierownicy projektów IT;
 • Kierownicy do spraw bezpieczeństwa systemów IT;
 • Projektanci aplikacji IT;
 • Administratorzy systemów IT;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych.

 

TERMIN

5 listopad 2020 r.

MIEJSCE

online

 

PLANOWANA TEMATYKA

 1. Jak zarządzać infrastrukturą przechowywania i archiwizacji danych w sposób gwarantujący niższe koszty, dostępność danych, szybkie odtwarzanie danych po awarii, bezpieczeństwo danych. Jak zidentyfikować procesy, urządzenia decydujące o czasie backupu, odtwarzania danych? Jak bardziej efektywne wykorzystywać infrastrukturę IT w zakresie przechowywania danych – pamięci masowe, urządzenia do archiwizacji.
 2. Przegląd rozwoju technologii do optymalizacji istniejących rozwiązań do przechowywania, zabezpieczania i odtwarzania danych.
 3. Wirtualizacja a backup i odtwarzanie danych. Rozwiązania pamięci masowych dla Virtual Data Center. Demonstracja zalet systemu oraz przegląd najlepszych praktyk wynikających z wdrożenia w Polsce.
 4. Produkty, technologie i rozwiązania w zakresie storage.
 5. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań do skanowania, przetwarzania i archiwizacji danych z dokumentów.
 6. Podejście strategiczne do archiwizacji poczty elektronicznej i danych. Jak prognozować koszty archiwizacji. Outsourcing procesu archiwizacji.
 7. Pamięci masowe i wirtualizacja. Plan kontynuacji biznesu (ciągłość działalności) w warunkach wirtualizacji i cloud computing. Jakie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa są związane z wirtualizacją, jak się zabezpieczyć? Ośrodek zapasowy, korzyści  i ryzyka związane z platformą Cloud Computing.
 8. Przechowywanie danych na urządzeniach mobilnych. Zabezpieczanie danych w rozproszonej sieci oraz urządzeniach mobilnych, tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych w przypadku konieczności.
 9. Pamięci masowe i systemy zabezpieczenia i archiwizacji danych dla średnich przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej. Tendencje, kryteria wyboru: dysk, taśma lub outsourcing procesu (czas backupu i odtwarzania, koszty), przykłady wdrożeń.
 10. Rozwiązania do zarządzania infrastrukturą pamięci masowych. Integracja zarządzania macierzą pamięci masowych z innymi produktami (serwery bazy danych).
 11. Rozwiązania do przechowywania danych w internecie. Efektywność, czas odtwarzania, przegląd  najlepszych praktyk.

ORGANIZATOR

KSI

BLIŻSZE INFORMACJE

Anna Uszyńska

mobile 502 707 727

e-mail: a.uszynska@konferencjeksi.pl

www.konferencjeksi.pl