Zarządzanie infrastrukturą IT - webinar

Zarządzanie infrastrukturą IT – webinar

Agenda

08:40 Otwarcie platformy  konferencji
09:00   Bezpieczeństwo, monitorowanie Infrastruktury

Artur Markiewicz, konsultant

09:30 Produkty Bitdefender:
Poznaj ich Poznaj ich funkcjonalności oraz zastosowanie.

Mateusz Bergolc, PM , Marken Systemy Antywirusowe

10:00 Wizualizacja incydentów bezpieczeństwa przy pomocy

 Bitdefender GravityZone

·         Sprawdź w jaki sposób został przeprowadzony atak

·         Czy wszystkie pliki otwierane przez użytkowników są bezpieczne?

·         Oszacuj i wyeliminuj ryzyko wystąpienia podatności

Dariusz Woźniak, Zastępca Kierownika Działu Technicznego

Marken Systemy Antywirusowe

10.40 2021 zdalnie i w biurze – nowa, hybrydowa rzeczywistość oraz

 Statlook – zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam się w

niej odnaleźć.

Żyjemy w czasach zmian. Jak  skutecznie zarządzać sprzętem, oprogramowaniem

I ludźmi niezależenie od tego gdzie w danej chwili znajdują się oni jak i my?

Wiele tysięcy organizacji w Polsce znalazło już rozwiązanie,

które pozwoliło im doskonale poradzić sobie z tym wyzwaniem.

Pokażemy Państwu system Statlook®, który im to umożliwił.

Piotr Kubiak (Statlook)

11.10 Podsumowanie, zakończenie konferencji

Dane uczestnikówDane firmy

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
WPROWADZENIE

W coraz większym stopniu biznes jest uzależniony od danych i aplikacji. Zestaw kluczowych elementów organizacji stanowią centrum danych i infrastruktura IT. Zadaniem centrów danych jest przechowywanie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Wirtualizacja, architektura chmury (ang. Cloud Computing), rozwój oprogramowania jako usługi, wideokonferencje, dostarczanie treści wideo, dostęp do firmowych aplikacji przez urządzenia mobilne to tylko niektóre z nowych rozwiązań i technologii. Aplikacje internetowe w znacznym stopniu uzależnione są od sieci. Niezależnie od wielkości firmy wyzwania w zakresie wydajności sieci, jej przepustowości i odporności na awarie są podobne. Od infrastruktury sieciowej biznes wymaga: wydajności, niezawodności, elastyczności, prostoty, skalowalności i optymalizacji połączonej z niskimi kosztami budowy i utrzymania. Na menadżerów IT jest wywierana stała presja mająca na celu podniesienie wydajności i efektywności, zapewnienie wyższego poziomu usług przy niższych kosztach. Celem dodania sieci do zintegrowanego zarządzania usługami (ang. Integrated Services Management) jest zwiększenie odpowiedzialności IT za dostarczanie wartości dla organizacji.

CELE:

 1. Prezentacja roli i tendencji w rozwoju infrastruktury sieciowej jako element krytyczny IT;
 2. Analiza wpływu wirtualizacji na infrastrukturę IT;
 3. Dyskusja jakie są kluczowe zasady przeprojektowania infrastruktury IT;
 4. Prezentacja: Jak zbudować inteligentną wirtualną infrastrukturę?
 5. Analiza: Infrastruktura  odpowiadająca nowszej  generacji centrum danych;
 6. Dyskusja: Jak przekonać zarząd do inwestowania  w  infrastrukturę informatyczną?

ADRESACI

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy marketingu i sprzedaży, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy zakupów, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy IT z średnich i dużych szybko rozwijających się firm;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Kierownicy projektów IT, administratorzy aplikacji i sieci.

TERMIN

29 czerwca 2021 r.

MIEJSCE

online

PLANOWANA TEMATYKA

 1. Przyszłość sieci. Jak zmieniające się potrzeby biznesu wpływają na wymagania  wobec sieci. Często aktualna infrastruktura sieciowa jest zbyt statyczna  i przestarzała aby nadążać i wspierać nowe usługi. Jakimi zasadami należy się kierować przy projektowaniu infrastruktury sieciowej: ciągłością działania 24/7/365 i  łączeniem  się z każdym  miejscem  korzystając z każdego  typu urządzeń, w tym mobilnych.
 2. Wpływ architektury Cloud Computing na infrastrukturę IT. Infrastruktura fizyczna może być kluczowa dla sukcesu przetwarzania w chmurze. Zrozumienie możliwości infrastrukturalnych jest pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia Cloud Computing. Jak przygotować sieć do usług wirtualizacji, chmury i urządzeń mobilnych. Wpływ VOIP na dostarczanie treści i zintegrowanej komunikacji dla infrastruktury sieciowej. Jak wyliczyć efekt wynikający z optymalizacji WAN i sfinansować tego typu inwestycje.
 3. Działania mające na celu zabezpieczenie sieci oraz zabezpieczenie infrastruktury sieciowej. Budowa infrastruktury odporniej na klęski żywiołowe, istota planu kontynuacji, ciągłości działania. W jakim stopniu są bezpieczne infrastruktura i dane? Istotne jest opracowanie i testowanie planu kontynuacji biznesu. Wyzwaniem jest posiadanie efektywnego, niezawodnego i nie rujnującego budżetu organizacji planu kontynuacji działania. Jakie są koszty inwestycji oraz niezbędne zasoby zabezpieczające wrażliwe  dane? Kiedy  opłaca się  inwestować i utrzymywać taką infrastrukturę? Jaki poziom bezpieczeństwa, przestoju i ciągłości działania jest odpowiedni dla mojej organizacji?
 4. Jak planować implementację sieci WLAN – od wyboru architektury do selekcji dostawcy rozwiązania.
 5. Zarządzanie warstwą fizyczną centrum danych. Od efektywnego  zarządzania centrum danych w kierunku zarządzania infrastrukturą IT. Monitorowanie i zarządzanie usługami w środowiskach rozproszonych. Jak sobie poradzić z rosnącą złożonością  infrastruktury IT i ograniczoną przepustowością  sieci?                                                                        
 6. Oracle VM – solidna i elastyczna infrastruktura (platforma) dla implementacji architektury Cloud Computing, które  włączają  oprogramowanie, serwery i pamięć  masową. 
 7. Zunifikowana infrastruktura dla Cloud Computing wg Cisco – Cisco Unified Data Center
 8. Infrastruktura jako usługa – nowe rozwiązania oferowane przez firmę HP –   CloudSystem Matrix
 9. Znaczące obniżenie kosztów IT, zwiększona produktywność użytkowników poprzez modernizację infrastruktury centrum danych. Zwiększenie efektywności centrum danych dzięki  optymalizacji oświetlenia i zastosowanie inteligentnej infrastruktury.
 10. Sieć staje się elementem zintegrowanego zarządzania usługami (Integrated Service Management). Konwergentna infrastruktura – jakie korzyści, dlaczego wdrażać, jak zaimplementować? Oprogramowanie do zarządzania wirtualną infrastrukturą

ORGANIZATOR

 KSI

BLIŻSZE INFORMACJE

Anna Uszyńska

mobile 502 707 727

e-mail: a.uszynska@konferencjeksi.pl